Kim są uczestnicy JOBBING

JOBBING oczami uczestników – wyniki badania

O BADANIU
Ważnym elementem projektu Targów JOBBING było przeprowadzenie badania ankietowego pozwalającego na zebranie opinii: dotyczących imprezy, a także oceny sytuacji na rynku pracy studentów i absolwentów uczelni warszawskich. Badanie zostało wykonane w dniach 5 -12 marca 2015 z wykorzystaniem ankiety elektronicznej wysyłanej w postaci spersonalizowanego linku do osób zarejestrowanych w bazie uczestników targów. Ankieta składała się z 19 pytań, z czego 2 miały charakter otwarty. W sumie wzięło w niej udział 205 osób, z czego do analizy zostało zakwalifikowanych 165 ankiet i brane były pod uwagę tylko osoby faktycznie odwiedzające targi.

UCZESTNICY
Najliczniejszą grupę, ponad 1/3 badanych stanowili absolwenci – większość z nich ukończyła studia nie więcej niż 2 lata temu. Ponad 20 % to osoby będące na ostatnich latach studiów. 
60 % uczestników określało swoją obecną sytuację zawodową jako poszukujący pracy, co 2-gi wskazywał zainteresowanie praktykami/stażem, a co 5-ty już pracował. Wśród pracujących 2/3 miało staż pracy większy niż 2 lata.
uczestnicy

Poniższa grafika prezentuje uczestników w podziale na grupy kierunków studiów. Tak jak w poprzedniej edycji JOBBING najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele kierunków ekonomicznych i związanych z zarządzaniem.

uczestnicykto

Ocena STREF JOBBING
W każdej z kategorii oceny bardzo pozytywne i pozytywne stanowiły co najmniej połowę wszystkich odpowiedzi. Uczestnicy byli zgodni co do swoich ocen, najwyżej jednak stawiając strefę Warsztatów i Prezentacji, Pasji oraz Careerdate. Badani byli także pytani o wskazanie, które ze stoisk były najbardziej wartościowe: w strefie PRACA, PRAKTYKI, STAŻE najwyżej ocenione zostały: Aviva, Grupa Sanofi, Accenture, Sitel Polska oraz Grupa Adamed.
W strefie CAREERDATE za najbardziej wartościowe uznano stoiska: Bayer, Departament Służby Cywilnej KPRM oraz Accenture.

ocenastref

ocenastrefopinie

Czy JOBBING jest wart polecenia? Czym się wyróżnia?

polecenie

poleceniekolo

Co uczestnicy JOBBING myślą o swojej sytuacji rynkowej?

zatrudnienie

zatrudnienie2

 

zatrudnienie1

 

 

 

 

 

 

 

zatrudnienie3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie badania:
Jakub Sokolnicki – Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

Dodatkowe informacje