Organizatorzy


Organizatorem
JOBBING jest Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier.

logo abk male PNG

Stowarzyszenie ABK to działająca od 2008 roku organizacja branżowa zrzeszająca doświadczoną kadrę zarządzającą, byłych i obecnych pracowników Akademickich Biur Karier: doradców zawodowych, psychologów, coachów i trenerów. Współpracujemy z biurami karier, uczelniami; studentami i absolwentami; pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Wzmacniamy pozytywny wizerunek akademickich biur karier, tworzymy przestrzeń do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń w środowisku ABK. Jesteśmy partnerem organizacyjnym podczas wydarzeń środowiska ABK dla Mazowszu, a także inicjatorem innowacyjnych rozwiązań na styku kandydaci – rynek pracy.

Ścisłymi Współorganizatorami wydarzenia od pierwszej edycji są Akademickie Biura Karier warszawskich uczelni reprezentujących zróżnicowane profile edukacyjne, m.in. techniczne, medyczne, humanistyczne, społeczne i biznesowe.


Współorganizatorzy 10. edycji JOBBING:

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Partnerzy Wspierający 10. edycji JOBBING:

Wojskowa Akademia Techniczna

Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Dodatkowe informacje